Nekoliko riječi o nama

U Udruzi Holos djeluju klinički psiholozi i psiholozi koji pružaju različite vidove psihološke pomoći djeci, mladima i odraslima.

U svom radu usko surađuju sa stručnjacima iz drugih područja (liječnicima, pedagozima, logopedima, socijalnim pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima i drugim stručnim suradncima).

Cilj udruge

je promicanje i očuvanje cjelovitog zdravlja djece, mladih i odraslih u ovom izazovnom vremenu prepunom različitih zahtjeva i stresora kroz provedbu aktivnosti u vidu psihološke procjene, savjetovanja i psihoterapije te različitih programa i projekata.

Naša vizija

VIZIJA Udruge (razlog osnivanja i postojanja) je stvaranje prepoznatljive organizacije u sklopu koje se pružaju različiti vidovi psihološke pomoći i psihosocijalne podrške s ciljem promicanja i očuvanja cjelovitog zdravlja osoba različite životne dobi.

Naša misija

MISIJA Udruge (način ostvarivanja ciljeva) je provedba usluga psihološke procjene, savjetovanja i psihoterapije, organiziranje i održavanje edukacija, radionica, seminara, tečajeva i predavanja s različitim temama iz psihologije i srodnih područja te provedba različitih programa i projekata.