ZAŠTO JE TAKO TEŠKO PODNOSITI SAMOIZOLACIJU i PREPORUKE ZA SOCIJALNU DISTANCU?

Potreba za povezanošću s drugim ljudima je jedna od temeljnih, univerzalnih ljudskih potreba i jedan od ključnih faktora u očuvanju ljudskog zdravlja i dobrobiti pojedinca. Biti s drugima prirodan je oblik ljudskog življenja i jedan od važnih faktora opstanka ljudske civilizacije. Socijalna interakcija i blizina pridonose raspodjeli tereta svakodnevnih zahtjeva i smanjenju percepcije rizika u našem okruženju.

Socijalni odnosi imaju zaštitnu funkciju, posebice u stresnim situacijama. U stresnim situacijama je pojačana potreba za socijalnom podrškom i blizinom osoba na koje se možemo osloniti, kojima je stalo do nas i koji nam pomažu u prilagodbi na stresnu i posttraumatsku situaciju. Izvori socijalne podrške su najčešće članovi obitelji, supružnik ili partner i prijatelji.

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da je dobra socijalna podrška jedan od važnih zaštitnih faktora prije pojave traumatskog događaja. Jednako tako je i zaštitni faktor koji može ublažiti posljedice doživljene traume. Olakšava suočavanje sa stresnom situacijom, povećava dostupnost različitih psiholoških i materijalnih resursa te pomaže u nošenju s neugodnim emocijama. Pojedinci koji imaju veći stupanj podrške imaju manje simptoma anksioznosti i depresije te veću razinu psihološke dobrobiti.

Kada sve ovo znamo, lakše možemo razumjeti koliko je teško prihvatiti socijalno distanciranje. Iako je socijalna distanca jedan od ključnih faktora koji čuvaju naše tjelesno zdravlje, u psihološkom smislu predstavlja pojačan zahtjev. Socijalnu distancu je posebice teško bilo držati nakon nedavnog potresa u Zagrebu.

Međutim, nove okolnosti koje su nas zadesile nalažu donošenje i pridržavanje novih pravila, te pronalaženje alternativnih rješenja. Moramo biti jaki, samodisciplinirani i izdržati ove izazove. Nakon što prođe ova ugroza uživat ćemo više nego ikada prije u međusobnoj blizini i direktnom druženju svjesni koliko je dragocjeno i kako se ne podrazumijeva samo po sebi.

U međuvremenu, koristeći blagodat moderne tehnologije, s članovima šire obitelji i prijateljima možemo komunicirati putem telefona, mobitela, putem e-maila, Skype-a, društvenih mreža. Možemo možda upoznati i neke nove prijatelje na susjednim balkonima. 🙂

Sanja Mršić Jurina

U sljedećoj objavi govorit ćemo o povezanosti prethodnih traumatskih iskustava i psihičkih poremećaja s ponovnim javljanjem tegoba u ugrožavajućim situacijama.

Categories:

Tags:

2 komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *