U sklopu Udruge Holos predviđena je usluga organiziranja i provođenja edukacija i radionica iz različitih područja psihologije.