Udruga „Holos“ je osnovana 21.03.2018. godine sa sjedištem u Zagrebu. U Registar udruga je upisana 03.05.2018. godine.

Udruga je osnovana s ciljem provođenja širokog spektra aktivnosti, programa i projekata usmjerenih na djecu, mlade i odrasle i to osobito onih aktivnosti, programa i projekata koji doprinose promicanju i očuvanju cjelovitog zdravlja osoba svih dobnih skupina, zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava različitih osjetljivih društvenih skupina u skladu s načelima destigmatizacije i nediskriminacije, poticanja pripadnika osjetljivih društvenih skupina na aktivno uključivanje u zajednicu kroz rad i druge socijalne uloge, poticanja djece, mladih i odraslih na cjeloživotno učenje, osobni rast i razvoj radi unaprjeđenja kvalitete života te poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva.

Planirane djelatnosti Udruge su: osmišljavanje, izrada i provođenje projekata i programa Udruge; organiziranje i pružanje psihosocijalne podrške djeci, mladima i odraslima; organiziranje pružanja psihološke procjene, savjetovanja i psihoterapije djeci, mladima i odraslima; organiziranje edukacija djece, mladih i odraslih; izdavanje stručnih priručnika, članaka, promotivnih materijala, on-line stručnih članaka i drugih publikacija; suradnja s pojedincima, institucijama, udrugama i drugim organizacijama iz istog ili srodnih područja u zemlji i inozemstvu u interesu djelovanja Udruge.

Vizija Udruge (razlog osnivanja i postojanja) je stvaranje organizacije u kojoj će se pružati različiti vidovi psihosocijalne podrške djeci, mladima i odraslima tijekom prolaska kroz različite zahtjevne i stresne životne situacije s ciljem promicanja i očuvanja cjelovitog zdravlja te provoditi humane, društveno korisne aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu života pripadnika socijalno osjetljivih skupina svih dobi i potiču njihovo uključivanje u različite socijalne uloge na ravnopravnoj osnovi s drugima. Život i zdravlje sagledavamo kao cjelinu vodeći računa o utjecaju složene interakcije  između tjelesnih, psiholoških, socijalnih i duhovnih faktora na zdravlje pojedinca.

Misija Udruge (način ostvarivanja ciljeva) je provedba različitih aktivnosti, projekata i programa te pružanje usluga savjetovanja, psihoterapije, psihološke procjene za djecu, mlade i odrasle, organiziranja i održavanja edukacija, radionica, seminara, tečajeva i predavanja s različitim temama iz područja psihologije i srodnih područja.