U sklopu Udruge Holos pružaju se usluge psihološke procjene.

Cilj psihološke procjene je objektivan uvid u kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti osobe, njezinu motivaciju i interese kako bi se mogla procijeniti eventualna potreba za stručnom pomoći te planirati najoptimalniji načini te pomoći. Psihološka procjena se provodi individualno odnosno prilagođava se svakoj pojedinoj osobi.

Psihološka procjena mladih i odraslih uključuje primjenu standardiziranih psihologijskih instrumenata s ciljem procjene kognitivnih sposobnosti i specifičnih kognitivnih funkcija, pronalaženja dobro očuvanih područja u kojima je moguće razvijati strategije za kompenzaciju i prevladavanje eventualnih slabosti, procjene strukture i dinamike ličnosti, emocionalnih reakcija i raspoloženja, upravljanja i kontrole impulsa, ponašanja, tolerancije na frustraciju, adaptacijskih potencijala u stresnim situacijama, uvida u vlastite poteškoće, komunikacijskih i socijalnih vještina, interpersonalnog funkcioniranja u obitelji, braku, školi/na poslu i u različitim drugim socijalnim situacijama. Psihološka procjena se odvija u dva navrata tijekom kojih se provodi intervju s klijentom i primjena standardiziranih psihologijskih instrumenata, interpretacija psihologijskog nalaza i mišljenja te davanje povratnih informacija i preporuka.

Specifičnost psihološke procjene djece je da se, ovisno o dobi djeteta, procjenjuju: cjelokupni psihomotorni razvoj, kognitivne sposobnosti, specifične kognitivne funkcije poput pažnje, koncentracije, grafomotornih i vidno-perceptivnih funkcija te emocionalni i socijalni razvoj. Psihološka procjena djeteta se odvija u dva do tri navrata tijekom kojih se provodi: intervju s roditeljima djeteta, intervju s djetetom na način primjeren dobi i psihomotornom, odnosno kognitivnom statusu djeteta, primjena standardiziranih psihologijskih instrumenata, interpretacija psihologijskog nalaza i mišljenja, davanje povratnih informacija, uputa, smjernica i preporuka roditeljima i djetetu.