U sklopu Udruge Holos pružaju se usluge psihoterapije.

Za razliku od psihološkog savjetovanja psihoterapija se provodi kroz dulje vremensko razdoblje. Psihoterapija je postupak koji je usmjeren na uzroke emocionalnih problema i na uklanjanje, ublažavanja ili mijenjanje intenziteta postojećih psihičkih simptoma i tegoba odnosno na osobni rast i razvoj u funkciji rješavanja problema zbog kojih osoba započinje terapiju. Psihoterapija podrazumijeva uspostavljanje terapijskog odnosa radi postizanja pozitivnih promjena kod osobe kroz mijenjanje obrasca ponašanja uspostavljajući vezu s nesvjesnim mislima, osjećajima i motivima.

Postoje individualni i grupni psihoterapijski pristupi i metode u okviru različitih psihoterapijskih škola koje provode stručnjaci koji imaju završenu stručnu izobrazbu iz pojedinog psihoterapijskog pravca (psihodinamskog, integrativnog, kognitivno-bihevioralnog ili nekog drugog).

Također postoje suportivne terapijske intervencije koje su kraćeg vremenskog trajanja i obično se primijenjuju u kriznim životnim situacijama poput primjerice psihološke pripreme za operativni zahvat i invazivne medicinske postupke, u situacijama javljanja emocionalnih poteškoća u prilagodbi na različite stresne situacije poput prilagodbe na bolest, različitih gubitaka te u brojnim drugim situacijama.

U početnoj fazi terapijskog rada može doći do intenziviranja simptoma, odnosno javljanja neugodnih osjećaja poput zabrinutosti, napetosti, straha, tuge s obzirom na to da je suočavanje s neadekvatnim obrascima ponašanja i mišljenja često bolno. Međutim, rad na sebi dugoročno rezultira osobnim rastom i razvojem, boljim uvidom u sebe i u vlastite obrasce mišljenja i ponašanja, kvalitetnijim odnosima s drugima, uspješnijim suočavanjem sa životnim problemima, te ublažavanjem, uklanjanjem ili mijenjanjem intenziteta postojećih psihičkih simptoma i tegoba.