U sklopu Udruge Holos pružaju se usluge psihološkog savjetovanja.

Savjetovanje može biti individualno, grupno, partnersko i obiteljsko, a najčešće se susreti određuju jednom tjedno u trajanju od sat vremena.

Psihološko savjetovanje traje kraće od psihoterapije i uz podršku stručne osobe je usmjereno na ciljeve koje si osoba sama postavi. U savjetovanju se ne nude rješenja problema, već se pruža stručna podrška u procesu pronalaženja najboljeg rješenje za pojedinu osobu. Pojedinca koji se suočava s problemima u postupku savjetovanja se psihički osnažuje i potiče na učenje novih vještina koje će omogućiti učinkovitije suočavanje s novim i zahtjevnim životnim situacijama, bolju prilagodbu na iste, bolje realiziranje osobnih potencijala i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život.