Stručni tim Udruge Holos čine klinički psiholozi i psiholozi s dugogodišnjim radnim iskustvom u područjima zaštite i unaprjeđenja mentalnog i tjelesnog zdravlja djece, mladih i odraslih, obrazovanja, socijalne zaštite i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. U svom radu usko surađuju sa stručnjacima iz drugih područja (liječnicima različitih specijalizacija, socijalnim radnicima, rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, pedagozima i drugim stručnim suradnicima).

Osnovni stručni tim Udruge čine specijalistice kliničke psihologije Sanja Mršić Jurina i Dina Čarija.


Sanja Mršić Jurina, specijalistica je kliničke psihologije i psihoterapeut-grupni analitičar s dugogodišnjim radnim iskustvom u različitim sustavima: u zdravstvenom sustavu (u području mentalnog zdravlja i psihijatrije), u sustavu rada i mirovinskog sustava (u području profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom) te u sustavu obrazovanja (u podučju školske psihologije). Najznačajnije radno iskustvo stekla je na poslovima edukacije, psihološke procjene, savjetovanja te individualne i grupne psihoterapije djece, mladih i odraslih osoba s psihičkim poteškoćama, poremećajima i bolestima, evaluacije različitih tretmana, programa i projekata te profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Tijekom svoje profesionalne karijere kontinuirano se stručno usavršava. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te izlagala stručne radove na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore, a u Hrvatskoj psihološkoj komori je bila članica Upravnog odbora u dva mandata od 2008. do 2016.godine.

Voditeljica je Udruge Holos.


Dina Čarija, specijalistica je kliničke psihologije, u stalnom radnom odnosu u Specijalnoj bolnici Goljak. Posjeduje 25 godina kliničkog radnog iskustva u zdravstvenom sustavu, posebice u područjima dječje razvojne psihologije, neurorazvojnih poremećaja i specifičnih kognitivnih smetnji. Značajno radno iskustvo stekla je i na poslovima vještačenja u području sustava socijalne skrbi. Bavi se također savjetodavnim i psihoterapijskim radom s djecom i odraslima. Usmjerena je na stalno profesionalno usavršavanje te je pohađala brojne stručne seminare i edukacije iz područja raznih specifičnih neurorazvojnih smetnji i smetnji ponašanja. Objavila je niz stručnih radova koji su izlagani na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Dominantni profesionalni izazovi su usavršavanje sustava pomoći djeci sa specifičnim smetnjama učenja, usavršavanje dugotrajnog sustava podrške različitim manjim socijalnim skupinama te istraživanja u području socijalne psihologije.Našem stručnom timu se možete s povjerenjem obratiti ako trebate pomoć i podršku:

·        u svim zahtjevnim i stresnim životnim situacijama s kojima se teže samostalno nosite

·        u ostvarivanju željenih ciljeva na profesionalnom i/ili na privatnom planu

·        u poboljšanju partnerskog odnosa

·        u poboljšanju obiteljskih odnosa

·        u suočavanju s vlastitim zdravstvenim problemima ili sa zdravstvenim problemima člana obitelji

·        u usvajanju zdravih životnih stilova

·        u prevladavanju osjećaja napetosti, nesigurnosti, potištenosti, tuge, bezvoljnosti i drugih psihičkih tegoba

Nakon provedenog inicijalnog razgovora, a ovisno o specifičnostima Vašeg problema, Vašim potrebama i očekivanjima predložit ćemo daljnje usluge (ako su potrebne).

Također nam se možete obratiti ako Vaše dijete ili adolescent imaju: 

·        poteškoće u učenju i postizanju školskog uspjeha

·        smetnje ponašanja

·        emocionalne probleme

·        poteškoće u odnosima s vršnjacima

·        neki drugi problem.

Nakon provedenog inicijalnog razgovora s Vašim djetetom/adolescentom, a ovisno o specifičnostima problema te potrebama i interesima djeteta/adolescenta predložit ćemo daljnje usluge (ako su potrebne).